Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:33 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
34.1/ 26.4°
Sáng/Tối
26/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.2°
Sáng/Tối
25.9/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 27.5°
Sáng/Tối
25.1/ 29.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.6/ 28°
Sáng/Tối
27.6/ 30.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.9/ 26.8°
Sáng/Tối
27.3/ 30.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.6°
Sáng/Tối
26.6/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 28°
Sáng/Tối
25.3/ 33.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 28.7°
Sáng/Tối
26.2/ 34.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 29.9°
Sáng/Tối
27.4/ 38.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 30°
Sáng/Tối
28.8/ 39.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.4/ 25.6°
Sáng/Tối
28.4/ 29.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 25.2°
Sáng/Tối
25.9/ 28.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.2°
Sáng/Tối
25.8/ 31.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.6°
Sáng/Tối
26.7/ 31.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 27.6°
Sáng/Tối
26.7/ 31.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Thấp/Cao

25.5°/33.3°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.58 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0.08