Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:58 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

10.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Ít mây
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mây thưa
Đã cập nhật 5 phút trước
Bầu trời quang đãng 26°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:51
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.56 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0