Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:17 | 21/01/2022
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
12/ 16°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Mưa nhẹ
Huyện Phú Xuyên
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:39
Thấp/Cao

16°/21°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.27 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0.49