Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 00:05 | 19/08/2022
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:12
Mưa nhẹ
Huyện Phú Xuyên
Đã cập nhật 28 phút trước
Ít mây 26°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:24
Thấp/Cao

26°/36°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.75 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0