Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:19 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Thấp/Cao

18°/24°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.72 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0