Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:09 | 24/07/2024
Thấp/Cao
27/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.8/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.3/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.5/ 31.7°
Tầm nhìn
6.68 km
Áp suất

995 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
34.8/ 34.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
34.3/ 34.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

992 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.7/ 31.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

993 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.9/ 29.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 27.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:39
Thấp/Cao

26.2°/37.9°

Độ ẩm

86%

Áp suất

995 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.25 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0