Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:12 | 14/06/2024
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29.5/ 31.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Nhiều mây

01:00

33.9°C / 40°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
2.31 km/giờ

04:00

32.7°C / 38.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
1.43 km/giờ

07:00

31.1°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
1.5 km/giờ

10:00

30.1°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.95 km/giờ

13:00

32.3°C / 38.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
1.87 km/giờ

16:00

34°C / 39.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
1.66 km/giờ

19:00

29.1°C / 33.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
2.36 km/giờ

22:00

28.1°C / 32.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
2.9 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 29.2°
Sáng/Tối
27.1/ 31.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ

01:00

27.6°C / 31.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.14 km/giờ

04:00

27.7°C / 30.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.67 km/giờ

07:00

28.2°C / 32.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
3.09 km/giờ

10:00

32.2°C / 38.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
3.47 km/giờ

13:00

30.7°C / 35.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
1.87 km/giờ

16:00

31.7°C / 37.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
2.01 km/giờ

19:00

30°C / 35.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.1 km/giờ

22:00

29.2°C / 34.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
0.81 km/giờ
Ngày/Đêm
28.7/ 28.1°
Sáng/Tối
28.3/ 34.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa

01:00

28.6°C / 32.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.1 km/giờ

04:00

28.6°C / 31.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.05 km/giờ

07:00

29°C / 32.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.61 km/giờ

10:00

28.7°C / 34.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.77 km/giờ

13:00

32.3°C / 39.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
1.6 km/giờ

16:00

34.2°C / 41.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
2.03 km/giờ

19:00

30.9°C / 36.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
1.51 km/giờ

22:00

29°C / 33.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
2.23 km/giờ
Ngày/Đêm
32.7/ 30°
Sáng/Tối
28.8/ 36.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa

01:00

28.4°C / 34°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
1.42 km/giờ

04:00

28.1°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.54 km/giờ

07:00

28.6°C / 33.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.1 km/giờ

10:00

32.6°C / 39.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
1.93 km/giờ

13:00

35.7°C / 42.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
1.9 km/giờ

16:00

36.7°C / 43.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
2.76 km/giờ

19:00

33°C / 39.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
4.7 km/giờ

22:00

29.2°C / 35.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
3.99 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 33.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 40.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Thấp/Cao

27.9°/33.4°

Độ ẩm

65%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.29 km/giờ

Điểm ngưng

26.9 °C

Chỉ số UV

0