Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:10 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
26.6/ 25.1°
Sáng/Tối
26/ 32.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26°
Sáng/Tối
26.5/ 30.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 24.7°
Sáng/Tối
24.2/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 27.7°
Sáng/Tối
23.3/ 34°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 26°
Sáng/Tối
25.7/ 34.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 28.7°
Sáng/Tối
26.3/ 39.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.4/ 28°
Sáng/Tối
27/ 39.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 28.8°
Sáng/Tối
27.4/ 38.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28.5°
Sáng/Tối
27.8/ 38.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 28°
Sáng/Tối
27.6/ 35.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Thấp/Cao

24.8°/32.9°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

22.4 °C

Chỉ số UV

0.31