Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:47 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Đã cập nhật 25 phút trước
Mưa cường độ nặng 25°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Thấp/Cao

25°/37°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0