Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 00:33 | 05/12/2021
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
16/ 25°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
16/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
17/ 26°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mây rải rác
Quận Nam Từ Liêm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 16°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Thấp/Cao

15°/25°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1022 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.99 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

0