Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:30 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
31.4/ 28.2°
Sáng/Tối
27.2/ 30.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 28.7°
Sáng/Tối
27.1/ 30.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.3/ 27.7°
Sáng/Tối
28.3/ 31.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.2/ 25.1°
Sáng/Tối
27.8/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 25.1°
Sáng/Tối
25.3/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 27.3°
Sáng/Tối
26.3/ 30.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.8/ 29.7°
Sáng/Tối
27.9/ 32.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.1/ 30.2°
Sáng/Tối
29.7/ 33.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39.2/ 30.4°
Sáng/Tối
30.1/ 34.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.8/ 30.4°
Sáng/Tối
30.2/ 33.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.9/ 29.4°
Sáng/Tối
30.6/ 32.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.8/ 27.4°
Sáng/Tối
27.6/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 29.2°
Sáng/Tối
28.1/ 32.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 29.3°
Sáng/Tối
29.3/ 32.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
38/ 29.4°
Sáng/Tối
29.5/ 32.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.1/ 29.1°
Sáng/Tối
29.5/ 32.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.9/ 29.7°
Sáng/Tối
29.2/ 31.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.2/ 29.7°
Sáng/Tối
29.6/ 32.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
36/ 28.8°
Sáng/Tối
29.6/ 31.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.1/ 27.8°
Sáng/Tối
28.6/ 30.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 26.3°
Sáng/Tối
27.6/ 30.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27.8°
Sáng/Tối
27.7/ 30.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 27.4°
Sáng/Tối
28.1/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 27.1°
Sáng/Tối
28.8/ 31.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 25.9°
Sáng/Tối
27/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.3°
Sáng/Tối
27.9/ 27.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.9°
Sáng/Tối
26.2/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 27.4°
Sáng/Tối
27.5/ 29.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 27.9°
Sáng/Tối
28.8/ 30.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 27.9°
Sáng/Tối
28.2/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Mây cụm 26°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Thấp/Cao

25.8°/38.8°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.42 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

1.03