Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:40 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
26/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:35
Mưa vừa
Quận Nam Từ Liêm
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Thấp/Cao

23°/27°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.27 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

1.02