Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:05 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:33
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 19 phút trước
Bầu trời quang đãng 26°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.81 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0