Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 04:49 | 17/10/2021
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

7.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:30
Ít mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 18°
Sáng/Tối
24/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Ít mây
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
18/ 28°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Bầu trời quang đãng
Quận Nam Từ Liêm
Đã cập nhật 31 phút trước
Mây thưa 20°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:30
Thấp/Cao

19°/25°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0