Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:19 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
34.1/ 30.2°
Sáng/Tối
28.4/ 32.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.5/ 27.2°
Sáng/Tối
27.8/ 32.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 26.5°
Sáng/Tối
27.1/ 30.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 27.2°
Sáng/Tối
26.6/ 30.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27.8°
Sáng/Tối
26.3/ 30.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.2/ 28.1°
Sáng/Tối
28.9/ 29.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 30.1°
Sáng/Tối
28.1/ 31.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 31.2°
Sáng/Tối
28.4/ 33.5°
Áp suất

999 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.1/ 31.8°
Sáng/Tối
29.3/ 32.4°
Áp suất

997 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.1/ 32°
Sáng/Tối
29.5/ 33.1°
Áp suất

997 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.6/ 27.5°
Sáng/Tối
28.2/ 29.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 27.4°
Sáng/Tối
26.4/ 27.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 28.6°
Sáng/Tối
27.4/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 28.6°
Sáng/Tối
28.7/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 28.9°
Sáng/Tối
29.8/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:42
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 29.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Thấp/Cao

27.6°/34.6°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.96 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0