Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:38 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 36°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 36°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 36°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Mây thưa 25°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:08
Thấp/Cao

21°/38°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.79 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.55