Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:49 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
32.3/ 25.3°
Sáng/Tối
23.4/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 25.1°
Sáng/Tối
24.8/ 30.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 24.2°
Sáng/Tối
25.8/ 28.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 25.5°
Sáng/Tối
23.6/ 30.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.4°
Sáng/Tối
23.2/ 31.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.4°
Sáng/Tối
24.3/ 34.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 26.8°
Sáng/Tối
24.1/ 36.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 28.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:14
Thấp/Cao

24.4°/35.1°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.24 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0