Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:00 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
31.9/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.3/ 28.2°
Sáng/Tối
28.5/ 30.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.9/ 27.5°
Sáng/Tối
28.7/ 31.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.2/ 25.1°
Sáng/Tối
27.1/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 25.1°
Sáng/Tối
25.6/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 27.1°
Sáng/Tối
26.4/ 30.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.9/ 29.2°
Sáng/Tối
27.8/ 32.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.9/ 30.4°
Sáng/Tối
29/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.4/ 30.4°
Sáng/Tối
30/ 33.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.1/ 30.8°
Sáng/Tối
30.3/ 33.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.9/ 29.3°
Sáng/Tối
30.8/ 32.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.5/ 28.4°
Sáng/Tối
28/ 30.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 29.7°
Sáng/Tối
28.1/ 32.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.9/ 29.5°
Sáng/Tối
29/ 32.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.2/ 29.9°
Sáng/Tối
29.8/ 32.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.4/ 29.4°
Sáng/Tối
29.6/ 32.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.7/ 29.2°
Sáng/Tối
29.8/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
37/ 30.3°
Sáng/Tối
29.6/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.4/ 28°
Sáng/Tối
29.4/ 31.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.8/ 27.8°
Sáng/Tối
28.8/ 31.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 27.5°
Sáng/Tối
27.6/ 30.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 27.2°
Sáng/Tối
27.9/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 27.8°
Sáng/Tối
28/ 30.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 28°
Sáng/Tối
28.5/ 31.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.2°
Sáng/Tối
27.5/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.5°
Sáng/Tối
27.6/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26.4°
Sáng/Tối
26.3/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 27.7°
Sáng/Tối
27.7/ 29.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 28.9°
Sáng/Tối
28.9/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 28.6°
Sáng/Tối
28.1/ 29.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây cụm 28.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Thấp/Cao

24.5°/39.4°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.44