Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:24 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
12/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:46
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:52
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Bầu trời quang đãng 14°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 13°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:46
Thấp/Cao

12°/24°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.97 km/giờ

Điểm ngưng

6 °C

Chỉ số UV

0