Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 10:32 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa vừa
Huyện Mỹ Đức
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 32°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Thấp/Cao

25°/35°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.75 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

8.94