Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:55 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
26.1/ 24.8°
Sáng/Tối
23.1/ 26.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.6/ 23.6°
Sáng/Tối
24.8/ 25.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23.5/ 27.3°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.4/ 23.5°
Sáng/Tối
22.2/ 28.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27.3/ 24.7°
Sáng/Tối
22.5/ 30.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
24.4/ 14.9°
Sáng/Tối
24.8/ 18.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12.5/ 12°
Sáng/Tối
12.6/ 13.9°
Áp suất

1025 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12.4/ 13.7°
Sáng/Tối
12/ 13.9°
Áp suất

1026 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
11.7/ 13.4°
Sáng/Tối
11.5/ 13.1°
Áp suất

1029 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 15.2°
Sáng/Tối
13.3/ 21°
Áp suất

1027 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:20
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 23°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 23.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:17
Thấp/Cao

22.8°/27.6°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

21.9 °C

Chỉ số UV

0.04