Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:27 | 14/06/2024
Ngày/Đêm
30.6/ 28.9°
Sáng/Tối
29.9/ 32.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.8/ 28.9°
Sáng/Tối
27.2/ 31.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28.1°
Sáng/Tối
27.3/ 34.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 29.4°
Sáng/Tối
27.2/ 36.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 28.4°
Sáng/Tối
28.8/ 35°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 27.1°
Sáng/Tối
27.9/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 27.4°
Sáng/Tối
27.4/ 34.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 27.2°
Sáng/Tối
27.2/ 34.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28.8°
Sáng/Tối
27.4/ 36.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 29.4°
Sáng/Tối
27.6/ 36.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 30.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Thấp/Cao

27.2°/33.6°

Độ ẩm

72%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.81 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0