Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:59 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
16/ 24°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
15/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
16/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:18
Bầu trời quang đãng
Huyện Mỹ Đức
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 16°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:15
Thấp/Cao

14°/25°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.2 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

0