Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 02:54 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
27/ 38°
Áp suất

999 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
28/ 36°
Áp suất

998 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

997 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa vừa
Huyện Mỹ Đức
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Thấp/Cao

23°/26°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.53 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0