Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:54 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
31.9/ 27.9°
Sáng/Tối
26/ 32.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.5°
Sáng/Tối
26.7/ 31.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 24.6°
Sáng/Tối
25.5/ 24.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 24.8°
Sáng/Tối
24.2/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.8°
Sáng/Tối
24.1/ 36.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.6/ 28.6°
Sáng/Tối
25.7/ 38.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.4/ 28.8°
Sáng/Tối
25.8/ 40.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.4/ 30.9°
Sáng/Tối
26.5/ 42.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38.8/ 32.8°
Sáng/Tối
27/ 43.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
39/ 30.6°
Sáng/Tối
29/ 41.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 28.7°
Sáng/Tối
27.7/ 33.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 25.5°
Sáng/Tối
26.1/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 23.1°
Sáng/Tối
24.9/ 25.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 23.6°
Sáng/Tối
22.4/ 23.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.2/ 26.4°
Sáng/Tối
23/ 29.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Mây rải rác 24.5°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Thấp/Cao

23.9°/35.9°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.74 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0