Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 19:21 | 28/10/2021
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:16
Mưa nhẹ
Huyện Mỹ Đức
Đã cập nhật 9 phút trước
Sương mờ 21°

C

F

Sương mờ

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Thấp/Cao

19°/21°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

3.2 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0