Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:44 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
25/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:36
Mưa vừa
Huyện Mỹ Đức
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Thấp/Cao

22°/26°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.61 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0