Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:17 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
38/ 26°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
22/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
19/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 29°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:08
Thấp/Cao

23°/39°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.58 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0