Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:38 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
31.6/ 25.8°
Sáng/Tối
24.4/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 25.7°
Sáng/Tối
24.7/ 31.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 24.4°
Sáng/Tối
25.1/ 30.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 25.3°
Sáng/Tối
23.1/ 30.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.1°
Sáng/Tối
23.2/ 32.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.6°
Sáng/Tối
25.4/ 34.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.4°
Sáng/Tối
25.4/ 36.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mây cụm
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây cụm 29.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:15
Thấp/Cao

24.5°/35.1°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0