Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:23 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28/ 36°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Sương mờ 26°

C

F

Sương mờ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Thấp/Cao

26°/37°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

4.3 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.28