Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:07 | 23/10/2021
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:26
Ít mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Nhiều mây
Huyện Mê Linh
Đã cập nhật 8 phút trước
Mây rải rác 24°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:26
Thấp/Cao

16°/24°

Độ ẩm

46%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

3.45