Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:59 | 27/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
26/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa vừa

01:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
0.88 km/giờ

04:00

27°C / 29°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.87 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
0.51 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.08 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.06 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
2.81 km/giờ

19:00

24°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
2.72 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
3.11 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa cường độ nặng

01:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
3.01 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
2.93 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
2.48 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
3.42 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
4.38 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.83 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.06 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.95 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.96 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
1.55 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.37 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.3 km/giờ

13:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.79 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.49 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.77 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.69 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.2 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.56 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.43 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.44 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.27 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.25 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.64 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.85 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.24 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.19 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.56 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
2.82 km/giờ

13:00

31°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
2.92 km/giờ

16:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
2.98 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
1.87 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.32 km/giờ
Huyện Mê Linh
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

9 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0