Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:25 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
16.5/ 17.4°
Sáng/Tối
15.4/ 17.6°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.9/ 18.7°
Sáng/Tối
17.1/ 19.8°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.8/ 20.3°
Sáng/Tối
18.6/ 21.4°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.4/ 19.6°
Sáng/Tối
19.8/ 20.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.4/ 21.2°
Sáng/Tối
19.1/ 22.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.1/ 21.1°
Sáng/Tối
21.3/ 21.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.9/ 13.9°
Sáng/Tối
16.1/ 13.1°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.8/ 13.4°
Sáng/Tối
12.7/ 14.5°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.8/ 18.9°
Sáng/Tối
14.5/ 19.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
18.8/ 25.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.9/ 24.9°
Sáng/Tối
22/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.9°
Sáng/Tối
24.3/ 26.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 25.3°
Sáng/Tối
24.3/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 24.6°
Sáng/Tối
22.6/ 25.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 22.9°
Sáng/Tối
23.5/ 22.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:04
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Sương mờ 14.4°

C

F

Sương mờ

Cảm giác như 14.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:59
Thấp/Cao

14.1°/20.3°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

4.7 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

13.4 °C

Chỉ số UV

0