Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 01:53 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:30
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 25°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
27/ 37°
Áp suất

999 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 30°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

998 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

997 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Huyện Mê Linh
Đã cập nhật 13 phút trước
Ít mây 25°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:30
Thấp/Cao

22°/25°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0