Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:40 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
26/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:35
Mưa nhẹ
Huyện Mê Linh
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

9 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0