Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 13:29 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Nhiều mây
Huyện Mê Linh
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 22°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Thấp/Cao

17°/25°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1022 mb

Tầm nhìn

6 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

1.23