Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:38 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
32.7/ 27.7°
Sáng/Tối
25.7/ 34.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.6°
Sáng/Tối
25.8/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 28°
Sáng/Tối
25.1/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 29.1°
Sáng/Tối
26.9/ 31.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 27.2°
Sáng/Tối
27.6/ 33.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 26.2°
Sáng/Tối
26.2/ 31.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31.4/ 27.6°
Sáng/Tối
26.5/ 32.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 28.4°
Sáng/Tối
26.6/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 29.4°
Sáng/Tối
27.7/ 37.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.5/ 30.8°
Sáng/Tối
27.3/ 38°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Nhiều mây
Đã cập nhật 26 phút trước
Mây thưa 35.8°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 42.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Thấp/Cao

25.3°/35.4°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

1.08