Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:08 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
35.7/ 28.9°
Sáng/Tối
28.8/ 30.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 28°
Sáng/Tối
29.1/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 28.8°
Sáng/Tối
28.8/ 30.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 28.2°
Sáng/Tối
28.5/ 30.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 28.9°
Sáng/Tối
28.1/ 31.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 28.8°
Sáng/Tối
29.6/ 32°
Áp suất

999 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 28.3°
Sáng/Tối
29.6/ 31.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 28.3°
Sáng/Tối
28.5/ 31.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.3/ 29.7°
Sáng/Tối
28.2/ 31.2°
Áp suất

999 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 30°
Sáng/Tối
28.4/ 32.8°
Áp suất

999 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 30°
Sáng/Tối
29.7/ 31.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 28.4°
Sáng/Tối
30/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 28.9°
Sáng/Tối
29.3/ 30.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 28.5°
Sáng/Tối
28/ 30.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 28.7°
Sáng/Tối
28.3/ 30.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 27.9°
Sáng/Tối
29.1/ 29.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 27.3°
Sáng/Tối
28.7/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 27.7°
Sáng/Tối
27.8/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 28.1°
Sáng/Tối
27.1/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 28.3°
Sáng/Tối
28.1/ 30.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 28°
Sáng/Tối
28.3/ 31.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 28.7°
Sáng/Tối
28.5/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.8°
Sáng/Tối
28.4/ 29.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 27.4°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.7°
Sáng/Tối
28.9/ 30.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 28.2°
Sáng/Tối
28.1/ 30.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.4/ 28.5°
Sáng/Tối
29/ 30.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 28.9°
Sáng/Tối
28.6/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 28°
Sáng/Tối
28.6/ 29.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 28°
Sáng/Tối
28.1/ 29.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:42
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Mây thưa 35.8°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 43°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Thấp/Cao

27.4°/35.1°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

28.5 °C

Chỉ số UV

1.77