Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:11 | 23/04/2024
Thấp/Cao
24.9/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.2/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.1/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30/ 30.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.1/ 29.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.2/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
24.1/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Thấp/Cao

24.9°/35.6°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.17 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0