Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:56 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
31.9/ 27°
Sáng/Tối
27.3/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.6/ 28.9°
Sáng/Tối
27.3/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.8/ 28°
Sáng/Tối
28.7/ 31.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.9/ 24.8°
Sáng/Tối
26.7/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 25.9°
Sáng/Tối
24.9/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 27.8°
Sáng/Tối
26.1/ 30.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.5/ 29.8°
Sáng/Tối
28/ 32.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.4/ 30.9°
Sáng/Tối
29.7/ 32.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.5/ 31°
Sáng/Tối
30.4/ 33.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.8/ 30.9°
Sáng/Tối
30.5/ 33.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.9/ 29.5°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.7/ 27°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 29.6°
Sáng/Tối
28.8/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.7/ 29.7°
Sáng/Tối
29.2/ 32.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.8/ 29.7°
Sáng/Tối
29.9/ 32.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.7/ 29.2°
Sáng/Tối
29.4/ 32.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.1/ 29.7°
Sáng/Tối
29.8/ 31.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.3/ 29.6°
Sáng/Tối
28.3/ 31.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.3/ 28°
Sáng/Tối
29.8/ 31.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 27.5°
Sáng/Tối
28.6/ 30.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 26.2°
Sáng/Tối
27.2/ 30.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 27.1°
Sáng/Tối
27.5/ 30.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 27.4°
Sáng/Tối
28.4/ 30.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 27.8°
Sáng/Tối
28.4/ 30.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25.1°
Sáng/Tối
28/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.2°
Sáng/Tối
27.9/ 27.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.7°
Sáng/Tối
26.4/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 27.3°
Sáng/Tối
27.1/ 29.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 28°
Sáng/Tối
28.9/ 31.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 27.6°
Sáng/Tối
28.5/ 29.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây rải rác 26.7°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Thấp/Cao

25.5°/38.8°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.64 km/giờ

Điểm ngưng

21.3 °C

Chỉ số UV

1.03