Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:00 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 36°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Thấp/Cao

26°/37°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.35 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.78