Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:01 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 25°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Thấp/Cao

25°/37°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.98 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0