Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:10 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
32.1/ 28°
Sáng/Tối
26.5/ 31.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.3/ 27.3°
Sáng/Tối
26.3/ 31.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 27.3°
Sáng/Tối
25.6/ 29.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 29.2°
Sáng/Tối
26.6/ 36.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 27.5°
Sáng/Tối
28.6/ 32.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 27°
Sáng/Tối
26.2/ 31.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 27.8°
Sáng/Tối
26.8/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 27.1°
Sáng/Tối
26.7/ 33.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 27.5°
Sáng/Tối
26.3/ 34.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 29.5°
Sáng/Tối
27.6/ 37.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 27.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Thấp/Cao

26.2°/34.7°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.92 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

0