Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:38 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
16.8/ 17°
Sáng/Tối
14.1/ 17.3°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19.5°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.8/ 20.2°
Sáng/Tối
18.7/ 21.9°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.8/ 19.6°
Sáng/Tối
19.5/ 20.3°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.6/ 20.6°
Sáng/Tối
18.3/ 22.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.5/ 21.7°
Sáng/Tối
20.6/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.8/ 13.9°
Sáng/Tối
15.4/ 13.1°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.8/ 13.9°
Sáng/Tối
12.1/ 13.9°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.3/ 17.1°
Sáng/Tối
13.6/ 18.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.1/ 22.7°
Sáng/Tối
18.3/ 23.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 24°
Sáng/Tối
22.8/ 26.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.4°
Sáng/Tối
24/ 25.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.6°
Sáng/Tối
24.2/ 27.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 23.8°
Sáng/Tối
22.8/ 24.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 21.3°
Sáng/Tối
22.2/ 22.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:03
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 13.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 13.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:58
Thấp/Cao

13.6°/20.7°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.78 km/giờ

Điểm ngưng

11.9 °C

Chỉ số UV

0