Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:30 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

999 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
28/ 37°
Áp suất

998 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 31°
Sáng/Tối
28/ 38°
Áp suất

996 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
28/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Quận Long Biên
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Thấp/Cao

22°/28°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.21 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

1.97