Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:01 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:32
Mưa nhẹ
Quận Long Biên
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.85 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết