Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:23 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

8.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Mây thưa 29°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:07
Thấp/Cao

23°/36°

Độ ẩm

43%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.51 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0