Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:07 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
26/ 26.6°
Sáng/Tối
24.2/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 24.8°
Sáng/Tối
23.7/ 24.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.5/ 23.4°
Sáng/Tối
24.3/ 25.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27.6°
Sáng/Tối
23.1/ 36.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 28.5°
Sáng/Tối
25.5/ 37.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.5/ 29.5°
Sáng/Tối
25/ 39.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 27.5°
Sáng/Tối
26.1/ 39.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Mây thưa
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 24.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Thấp/Cao

23.3°/38.6°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.54 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0