Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 02:17 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
24/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

8.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
18/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Nhiều mây
Quận Hà Đông
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:29
Thấp/Cao

19°/31°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0