Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:15 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:30
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:29
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:28
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:28
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:27
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Mưa nhẹ
Quận Hà Đông
Đã cập nhật 22 phút trước
Bầu trời quang đãng 30°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.84 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0