Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:57 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:52
Mưa nhẹ

22:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.37 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:51
Mưa vừa

01:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.26 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.62 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.07 km/giờ

10:00

31°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
2 km/giờ

13:00

31°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
2.63 km/giờ

16:00

31°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
0.78 km/giờ

19:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
2.45 km/giờ

22:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.4 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.3 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.43 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.88 km/giờ

10:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
3.27 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.33 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.83 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.55 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.6 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.71 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.17 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.55 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
2.42 km/giờ

13:00

31°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
1.44 km/giờ

16:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
2.07 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.72 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.67 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.01 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
88%
2.64 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
86%
2.56 km/giờ

10:00

30°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
3.32 km/giờ

13:00

33°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
57%
2.85 km/giờ

16:00

31°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
1.79 km/giờ

19:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
0.23 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.3 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
0.65 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
0.67 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.02 km/giờ

10:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
1.72 km/giờ

13:00

33°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
54%
1.02 km/giờ

16:00

31°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
1.41 km/giờ

19:00

28°C / 32°C
Mây cụm Mây cụm
73%
2.49 km/giờ
Đã cập nhật 6 phút trước
Bầu trời quang đãng 29°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:52
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.01 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0