Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:06 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
31/ 25.9°
Sáng/Tối
24.1/ 32.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 24°
Sáng/Tối
24.7/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 27.7°
Sáng/Tối
23.5/ 35.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.4°
Sáng/Tối
25.6/ 35.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.6/ 28.5°
Sáng/Tối
25.1/ 39.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 28.3°
Sáng/Tối
26.1/ 38.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 27.9°
Sáng/Tối
27.8/ 36.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28.8°
Sáng/Tối
27.5/ 40.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.5°
Sáng/Tối
26.9/ 39.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Thấp/Cao

23.1°/38.6°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.54 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

0