Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:41 | 27/09/2022
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
26/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa nhẹ
Quận Hà Đông
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Thấp/Cao

22°/28°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.22 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0