Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:00 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
33.7/ 30.6°
Sáng/Tối
26.1/ 32.6°
Áp suất

995 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.9/ 30.8°
Sáng/Tối
27.1/ 35.7°
Áp suất

996 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.2/ 29.2°
Sáng/Tối
29.4/ 35.2°
Áp suất

998 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 29.5°
Sáng/Tối
28.6/ 30.6°
Áp suất

999 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 25°
Sáng/Tối
27.7/ 25.3°
Áp suất

999 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 25.9°
Sáng/Tối
25.9/ 25.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 26.1°
Sáng/Tối
25.3/ 27.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27.6°
Sáng/Tối
26.4/ 29.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.5/ 29.9°
Sáng/Tối
27.1/ 32.3°
Áp suất

999 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.1/ 29.9°
Sáng/Tối
29.3/ 31.4°
Áp suất

999 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.6/ 28.7°
Sáng/Tối
29.2/ 30.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 28.3°
Sáng/Tối
28.4/ 28.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 27.6°
Sáng/Tối
26.4/ 27.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28.7°
Sáng/Tối
27.1/ 30.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.3/ 30.3°
Sáng/Tối
27.8/ 32.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:31
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 30.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 37.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Thấp/Cao

27.5°/38.2°

Độ ẩm

80%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.72 km/giờ

Điểm ngưng

26.4 °C

Chỉ số UV

0