Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 21:41 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
20/ 17°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
17/ 15°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:49
Mưa nhẹ
Quận Hà Đông
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 20°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:40
Thấp/Cao

18°/26°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.88 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0