Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:04 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:09
Thấp/Cao

18°/25°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.35 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0