Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:22 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
18.6/ 19.7°
Sáng/Tối
12.4/ 20.9°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.3/ 16.5°
Sáng/Tối
19.4/ 21.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.9/ 12.1°
Sáng/Tối
14.6/ 13.8°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.7/ 16.1°
Sáng/Tối
12.8/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18.4/ 18.1°
Sáng/Tối
15.8/ 20.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 23.8°
Sáng/Tối
18.1/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.8/ 25.5°
Sáng/Tối
22.3/ 28.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.1/ 24.6°
Sáng/Tối
24.6/ 25.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17.8°
Sáng/Tối
18/ 17.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.2/ 15.9°
Sáng/Tối
15.4/ 15.2°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.4/ 15.2°
Sáng/Tối
14.7/ 15.9°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.7/ 17.1°
Sáng/Tối
14.4/ 17.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.3/ 17.1°
Sáng/Tối
16.4/ 17.2°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.2/ 16.3°
Sáng/Tối
17.8/ 17°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.2/ 18.6°
Sáng/Tối
16.2/ 19.7°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:05
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 12.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 11.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:00
Thấp/Cao

12.9°/23.7°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.94 km/giờ

Điểm ngưng

8.6 °C

Chỉ số UV

0