Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 23:47 | 18/08/2022
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:13
Mưa vừa
Quận Hà Đông
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:25
Thấp/Cao

26°/36°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.89 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0