Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:08 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
27.9/ 25.4°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.1°
Sáng/Tối
26.3/ 30.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.8°
Sáng/Tối
24.2/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.3°
Sáng/Tối
23.6/ 35.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 26.8°
Sáng/Tối
25.6/ 31.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 28.4°
Sáng/Tối
25.5/ 39.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.7/ 27.9°
Sáng/Tối
26.5/ 36.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Mây cụm
Đã cập nhật 27 phút trước
Mưa nhẹ 24.4°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Thấp/Cao

23.6°/33.5°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.72 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.12