Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:32 | 29/05/2023
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
26/ 37°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
26/ 37°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 31°
Sáng/Tối
27/ 39°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
29/ 40°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 31°
Sáng/Tối
28/ 40°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 31°
Sáng/Tối
29/ 39°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Mây cụm 33°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Thấp/Cao

26°/38°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.81 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

8.48