Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:41 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
14.7/ 18°
Sáng/Tối
14.4/ 19.1°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:58
Nhiều mây

13:00

13.9°C / 13°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1 km/giờ

16:00

15.8°C / 15.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
1.65 km/giờ

19:00

17°C / 17.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.93 km/giờ

22:00

18.8°C / 18.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.5 km/giờ
Ngày/Đêm
19.4/ 19.8°
Sáng/Tối
17.4/ 20.6°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:58
Nhiều mây

01:00

17.5°C / 17.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.61 km/giờ

04:00

17.4°C / 17.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.06 km/giờ

07:00

17.4°C / 17.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.48 km/giờ

10:00

19°C / 18.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.46 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
2.11 km/giờ

16:00

20.2°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
3.1 km/giờ

19:00

20.9°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.08 km/giờ

22:00

19.1°C / 20.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.47 km/giờ
Ngày/Đêm
20.4/ 18.7°
Sáng/Tối
19.5/ 18.1°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:59
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 19.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.8 km/giờ

04:00

20°C / 19.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.86 km/giờ

07:00

19.1°C / 19.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.37 km/giờ

10:00

19.1°C / 19.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.43 km/giờ

13:00

20.7°C / 20.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.51 km/giờ

16:00

19.6°C / 19.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.52 km/giờ

19:00

18.6°C / 19.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.96 km/giờ

22:00

19°C / 18.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.23 km/giờ
Ngày/Đêm
21.7/ 21.2°
Sáng/Tối
18.8/ 21.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:59
Mưa nhẹ

01:00

18.9°C / 18.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.37 km/giờ

04:00

18.1°C / 18.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.51 km/giờ

07:00

18.9°C / 18.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.39 km/giờ

10:00

19.9°C / 19.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.73 km/giờ

13:00

21.2°C / 21.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.75 km/giờ

16:00

21.6°C / 22.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.77 km/giờ

19:00

21.4°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
3.66 km/giờ

22:00

22°C / 21.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
3.2 km/giờ
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 13.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 12.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:58
Thấp/Cao

13.8°/20.7°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.13 km/giờ

Điểm ngưng

9.4 °C

Chỉ số UV

1.08