Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:02 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
24/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Thấp/Cao

20°/31°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.35 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0