Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:12 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.69 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

2.5