Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:37 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
31.9/ 26.5°
Sáng/Tối
25.1/ 29.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.4°
Sáng/Tối
25.4/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25.2/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.6°
Sáng/Tối
26.6/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 26.9°
Sáng/Tối
26.7/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 27.6°
Sáng/Tối
25.1/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 28.8°
Sáng/Tối
27.2/ 32.9°
Áp suất

999 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23.6°
Sáng/Tối
26.6/ 25.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.4/ 25.3°
Sáng/Tối
23.4/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 26.1°
Sáng/Tối
24.8/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 27.1°
Sáng/Tối
26.4/ 30.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28.3°
Sáng/Tối
28/ 30.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 27.8°
Sáng/Tối
27.7/ 32.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26.1°
Sáng/Tối
26.9/ 29.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31.7/ 28.3°
Sáng/Tối
25.9/ 34.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây cụm 25.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Thấp/Cao

25.3°/33.3°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.79 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

0.11