Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:21 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
20/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:33
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:32
Nhiều mây
Huyện Gia Lâm
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây thưa 32°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.29 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

6.54

Tin tức thời tiết