Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:29 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
20.4/ 19.3°
Sáng/Tối
18.2/ 20.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.7/ 22.1°
Sáng/Tối
19.7/ 24.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.7/ 20.6°
Sáng/Tối
20.7/ 21.2°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 21.3°
Sáng/Tối
19.7/ 26.8°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
24/ 22.2°
Sáng/Tối
19.7/ 27.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
24.2/ 23.4°
Sáng/Tối
22.7/ 27.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.5/ 24.9°
Sáng/Tối
23.9/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 24.4°
Sáng/Tối
24.8/ 26.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 23.1°
Sáng/Tối
23.7/ 26.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 24.4°
Sáng/Tối
23.9/ 28.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Thấp/Cao

19.5°/25.5°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.54 km/giờ

Điểm ngưng

15.1 °C

Chỉ số UV

0.6