Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:52 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
35.5/ 32.1°
Sáng/Tối
28.8/ 37.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.4/ 28.4°
Sáng/Tối
29.1/ 32.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.6°
Sáng/Tối
27.3/ 31.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 29.4°
Sáng/Tối
28/ 34.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 29.5°
Sáng/Tối
28.1/ 35.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.5/ 28.8°
Sáng/Tối
28.5/ 32.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 28°
Sáng/Tối
27.7/ 31.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31.1/ 27.7°
Sáng/Tối
26.1/ 32.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 28.5°
Sáng/Tối
27.6/ 33.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 29.2°
Sáng/Tối
26.3/ 34.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 36.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 43.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Thấp/Cao

27.2°/36°

Độ ẩm

70%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.77 km/giờ

Điểm ngưng

30.1 °C

Chỉ số UV

0