Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:29 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
20/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:52
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:47
Thấp/Cao

20°/22°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.39 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0