Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:19 | 20/04/2024
Thấp/Cao
26/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25.3/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
27.2/ 27.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.3/ 30.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
33.2/ 33.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32.9/ 32.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28.1/ 28.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
27.7/ 27.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 2 phút trước
Mây cụm 30.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Thấp/Cao

25.9°/35.3°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.63 km/giờ

Điểm ngưng

19.5 °C

Chỉ số UV

5.78