Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:56 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
31.6/ 28°
Sáng/Tối
27.6/ 29.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.8/ 29°
Sáng/Tối
27.3/ 30.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.7/ 27.3°
Sáng/Tối
28.8/ 31.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.4/ 25.5°
Sáng/Tối
27.8/ 26.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 25.2°
Sáng/Tối
25.1/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27.8°
Sáng/Tối
26.8/ 30.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.9/ 29°
Sáng/Tối
27.3/ 32.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.9/ 30.1°
Sáng/Tối
29.8/ 32.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
39/ 30.3°
Sáng/Tối
30.5/ 33.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.9/ 30.7°
Sáng/Tối
31/ 33.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.5/ 29.7°
Sáng/Tối
30.9/ 32.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.3/ 27.4°
Sáng/Tối
27.6/ 30.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.6/ 29.2°
Sáng/Tối
28.2/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.8/ 29.9°
Sáng/Tối
29.1/ 32.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.9/ 29.5°
Sáng/Tối
29.9/ 32.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.1/ 29.3°
Sáng/Tối
29.7/ 32.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.6/ 29.1°
Sáng/Tối
29.6/ 31.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.9/ 29.8°
Sáng/Tối
28.2/ 32.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.8/ 28°
Sáng/Tối
29.2/ 31.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.2/ 27.1°
Sáng/Tối
28.5/ 30.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 27°
Sáng/Tối
27.5/ 30.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 27.8°
Sáng/Tối
27.4/ 30.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 27°
Sáng/Tối
28.8/ 30.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 27.1°
Sáng/Tối
28/ 31.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.1°
Sáng/Tối
27.5/ 26.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.4°
Sáng/Tối
27.5/ 27.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.4°
Sáng/Tối
26.6/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 27.1°
Sáng/Tối
27.4/ 29.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 27.9°
Sáng/Tối
28.1/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 27.7°
Sáng/Tối
28.4/ 29.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây cụm 26.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Thấp/Cao

25.3°/38.3°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3 km/giờ

Điểm ngưng

21.9 °C

Chỉ số UV

0.92