Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:43 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
28/ 39°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
29/ 39°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29/ 35°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

996 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

996 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

997 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

996 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

998 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa vừa
Quận Đống Đa
Đã cập nhật 9 phút trước
Ít mây 33°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 40°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Thấp/Cao

27°/39°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.07 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0