Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 19:06 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
20/ 15°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
13/ 12°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12/ 10°
Sáng/Tối
11/ 11°
Áp suất

1018 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:49
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
13/ 12°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:51
Mưa nhẹ
Quận Đống Đa
Đã cập nhật 1 phút trước
Ít mây 22°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:42
Thấp/Cao

20°/26°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.43 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0