Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:09 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 28°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:08
Thấp/Cao

23°/38°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.59 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0