Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:31 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
16.5/ 17.6°
Sáng/Tối
14.5/ 17.1°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.3/ 19.9°
Sáng/Tối
17.7/ 19.2°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.9/ 20.3°
Sáng/Tối
18.7/ 21.6°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.5/ 19.4°
Sáng/Tối
19.5/ 21.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.1/ 21.3°
Sáng/Tối
18.1/ 22.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.8/ 21.5°
Sáng/Tối
20.3/ 22.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.2/ 13.9°
Sáng/Tối
15.8/ 13.5°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.3/ 13.2°
Sáng/Tối
12.9/ 13.1°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.6/ 17.5°
Sáng/Tối
14.9/ 19.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.4/ 22.6°
Sáng/Tối
18.1/ 24.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 24.5°
Sáng/Tối
22.6/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.4°
Sáng/Tối
24.8/ 25.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.7°
Sáng/Tối
24.7/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23.5°
Sáng/Tối
22.5/ 25.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 21.1°
Sáng/Tối
22.9/ 22.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:04
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 13.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 13.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:58
Thấp/Cao

13.2°/20.1°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.31 km/giờ

Điểm ngưng

11.6 °C

Chỉ số UV

0.14