Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:08 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
32.2/ 28.3°
Sáng/Tối
26.6/ 29.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 27.4°
Sáng/Tối
26.5/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26.5/ 30.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.4/ 29.6°
Sáng/Tối
27.6/ 32.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 29.4°
Sáng/Tối
29.4/ 31.3°
Áp suất

996 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 31.7°
Sáng/Tối
29.5/ 33.3°
Áp suất

993 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 31.4°
Sáng/Tối
28.1/ 32.3°
Áp suất

993 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.8/ 31.4°
Sáng/Tối
29.7/ 33.9°
Áp suất

994 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 30.5°
Sáng/Tối
30.4/ 32.6°
Áp suất

998 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.7/ 31.2°
Sáng/Tối
29.8/ 33°
Áp suất

999 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.6/ 29.6°
Sáng/Tối
29.7/ 32.7°
Áp suất

997 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 30°
Sáng/Tối
29.2/ 30.8°
Áp suất

997 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.3/ 29.1°
Sáng/Tối
29.1/ 29.9°
Áp suất

998 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 29°
Sáng/Tối
28.8/ 28.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.6°
Sáng/Tối
27.1/ 27.7°
Áp suất

998 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Mưa nhẹ 29.6°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 36.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Thấp/Cao

26.8°/34.3°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.26 km/giờ

Điểm ngưng

26.3 °C

Chỉ số UV

0