Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:51 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
15.2/ 15.5°
Sáng/Tối
13.6/ 15.4°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.9/ 19.4°
Sáng/Tối
15.8/ 22.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.4/ 23.4°
Sáng/Tối
19.6/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.2/ 24.2°
Sáng/Tối
21.6/ 27.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:02
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23.5/ 25.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.9/ 19.9°
Sáng/Tối
19.4/ 19.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19.5°
Sáng/Tối
17.1/ 19.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.4/ 20.2°
Sáng/Tối
19/ 20.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.2/ 20.3°
Sáng/Tối
20.4/ 20.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
19.9/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:04
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Thấp/Cao

14.5°/28.4°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.72 km/giờ

Điểm ngưng

7.2 °C

Chỉ số UV

2.3