Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:05 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
33.1/ 30.5°
Sáng/Tối
26.4/ 32.7°
Áp suất

995 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.3/ 30.8°
Sáng/Tối
27.9/ 35.8°
Áp suất

996 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.9/ 29.3°
Sáng/Tối
29/ 34.9°
Áp suất

998 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29.6°
Sáng/Tối
28.8/ 30.5°
Áp suất

999 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25.1°
Sáng/Tối
26.9/ 25.8°
Áp suất

999 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.1/ 25.1°
Sáng/Tối
25.4/ 25.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 26.4°
Sáng/Tối
25.4/ 27.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 27.2°
Sáng/Tối
26.3/ 29.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.5/ 29.2°
Sáng/Tối
27.5/ 31.2°
Áp suất

999 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.4/ 29.2°
Sáng/Tối
29.9/ 31.8°
Áp suất

999 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:34
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 30.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Thấp/Cao

27.1°/38.8°

Độ ẩm

82%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.93 km/giờ

Điểm ngưng

28 °C

Chỉ số UV

0