Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:21 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Thấp/Cao

26°/37°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.3 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.78