Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:16 | 04/12/2023
Thấp/Cao
20/ 19.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.6/ 19.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.5/ 19.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.7/ 22.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.6/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.4/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.8/ 23.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.2/ 22.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 20.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:15
Thấp/Cao

19.1°/25.3°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.7 km/giờ

Điểm ngưng

16.5 °C

Chỉ số UV

0.67