Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:19 | 15/07/2024
Thấp/Cao
26.6/ 26.2°
Tầm nhìn
8.83 km
Áp suất

1006 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
26.6/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
27.5/ 27.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
31.3/ 31.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
31.2/ 31.3°
Tầm nhìn
5.52 km
Áp suất

1005 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
32/ 31.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
27.4/ 27.2°
Tầm nhìn
7.24 km
Áp suất

1004 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
27.8/ 27.6°
Tầm nhìn
9.3 km
Áp suất

1006 mb

Mưa vừa
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 30.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Thấp/Cao

25.3°/32.6°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.61 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

2.38