Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:34 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
21/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:20
Mưa nhẹ
Huyện Chương Mỹ
Đã cập nhật 59 phút trước
Bầu trời quang đãng 29°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

42%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

1.11