Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:00 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Thấp/Cao

26°/37°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.93 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.27