Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:32 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Mưa nhẹ

16:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
0.52 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.05 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
0.83 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mây cụm

01:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
0.84 km/giờ

04:00

17°C / 17°C
Mây rải rác Mây rải rác
86%
0.94 km/giờ

07:00

18°C / 18°C
Mây rải rác Mây rải rác
83%
0.54 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
0.39 km/giờ

13:00

25°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
54%
1.72 km/giờ

16:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
1.65 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
2.85 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.45 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 20°C
Mây cụm Mây cụm
87%
1.82 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Mây cụm Mây cụm
87%
1.34 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.35 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
1.21 km/giờ

13:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
57%
0.72 km/giờ

16:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
0.94 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
1.21 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.89 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.46 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
0.97 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
0.31 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
0.65 km/giờ

13:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
0.32 km/giờ

16:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
0.41 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
2.29 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
3.14 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mây cụm

01:00

19°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
2.75 km/giờ

04:00

18°C / 17°C
Mây cụm Mây cụm
68%
1.66 km/giờ

07:00

17°C / 17°C
Mây cụm Mây cụm
69%
1.43 km/giờ

10:00

21°C / 21°C
Mây cụm Mây cụm
54%
1.61 km/giờ

13:00

24°C / 24°C
Mây rải rác Mây rải rác
48%
1.97 km/giờ

16:00

24°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
49%
2.17 km/giờ

19:00

22°C / 21°C
Mây cụm Mây cụm
60%
3.68 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Mây cụm Mây cụm
74%
3.13 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:18
Mây rải rác

01:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.99 km/giờ

04:00

17°C / 17°C
Mây cụm Mây cụm
83%
1.33 km/giờ

07:00

17°C / 17°C
Mây rải rác Mây rải rác
83%
0.66 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Mây rải rác Mây rải rác
66%
1.7 km/giờ

13:00

23°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
59%
2.47 km/giờ
Huyện Chương Mỹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Thấp/Cao

17°/25°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.61 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

1.01