Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 21:22 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 31°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

997 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 31°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

995 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 31°
Sáng/Tối
30/ 35°
Áp suất

994 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
29/ 33°
Áp suất

996 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
29/ 33°
Áp suất

998 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 31°
Sáng/Tối
29/ 33°
Áp suất

997 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

995 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

997 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 27°
Áp suất

998 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:42
Mưa vừa
Huyện Chương Mỹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Mây rải rác 30°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Thấp/Cao

27°/39°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.56 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0