Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 11:46 | 18/01/2022
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
18/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
21/ 19°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:47
Mưa nhẹ
Huyện Chương Mỹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:38
Thấp/Cao

17°/24°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1022 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.37 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

1.6