Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:24 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
32.5/ 26.7°
Sáng/Tối
26.3/ 33.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 27.7°
Sáng/Tối
26.3/ 29.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 27.3°
Sáng/Tối
26.1/ 28.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 26.4°
Sáng/Tối
26.7/ 26.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 27.3°
Sáng/Tối
26.3/ 28.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31.9/ 26.4°
Sáng/Tối
27.7/ 28.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.8/ 27.3°
Sáng/Tối
26.4/ 28.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32.7/ 29°
Sáng/Tối
26.2/ 30.3°
Áp suất

998 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 30°
Sáng/Tối
28.2/ 32.1°
Áp suất

995 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:39
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.5/ 30.4°
Sáng/Tối
27.3/ 31.4°
Áp suất

994 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 28°
Sáng/Tối
28.7/ 27.3°
Áp suất

996 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 28.8°
Sáng/Tối
27.8/ 29.4°
Áp suất

998 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 27.7°
Sáng/Tối
27.4/ 28.1°
Áp suất

999 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.4/ 28.7°
Sáng/Tối
28.9/ 29.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27.3°
Sáng/Tối
28/ 28.6°
Áp suất

999 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:36
Mưa vừa
Đã cập nhật 24 phút trước
Mưa nhẹ 34.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 41.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:41
Thấp/Cao

25.2°/34.7°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

9.1 km

Gió

2.98 km/giờ

Điểm ngưng

29.8 °C

Chỉ số UV

2.74