Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:04 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Mây thưa
Đã cập nhật 15 phút trước
Bầu trời quang đãng 29°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:52
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.37 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0