Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:23 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
26/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa nhẹ
Huyện Chương Mỹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Thấp/Cao

23°/27°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.82 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0