Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:22 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
12/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:46
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:47
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:52
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Bầu trời quang đãng 11°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:46
Thấp/Cao

11°/24°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.45 km/giờ

Điểm ngưng

3 °C

Chỉ số UV

0