Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:31 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
32.8/ 27.4°
Sáng/Tối
25.2/ 36.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.1°
Sáng/Tối
26.4/ 32.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26.2°
Sáng/Tối
26.3/ 31.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.3/ 24.8°
Sáng/Tối
25.9/ 24.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 25.6°
Sáng/Tối
23.7/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 28.4°
Sáng/Tối
23/ 37°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.4/ 28.6°
Sáng/Tối
25.8/ 38.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33/ 29.2°
Sáng/Tối
25.3/ 40.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.5/ 30.9°
Sáng/Tối
27/ 43°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.6/ 33.4°
Sáng/Tối
27.1/ 43.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 14 phút trước
Mây rải rác 30.4°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 30.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Thấp/Cao

25.7°/38.2°

Độ ẩm

45%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.39 km/giờ

Điểm ngưng

17.2 °C

Chỉ số UV

5.07