Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:39 | 24/04/2024
Thấp/Cao
23.6/ 23.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
23.2/ 23.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
25.1/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.9/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
35.1/ 35.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
35.7/ 35.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
28.3/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.5/ 27.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây rải rác
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 26.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Thấp/Cao

23.6°/36.4°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.8 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0.79