Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:20 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
24/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 21°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Thấp/Cao

20°/31°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.72 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0