Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:22 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
17.9/ 19.2°
Sáng/Tối
16.2/ 19.4°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.2/ 19.8°
Sáng/Tối
18.7/ 20.9°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.7/ 20.5°
Sáng/Tối
19.4/ 21.8°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.4/ 19.2°
Sáng/Tối
20.6/ 20.4°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.4/ 21.5°
Sáng/Tối
19.8/ 23.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.1/ 21.5°
Sáng/Tối
21.5/ 21.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.9/ 14°
Sáng/Tối
14.9/ 14.1°
Áp suất

1019 mb

Gió

7.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.7/ 14.2°
Sáng/Tối
13.8/ 15.7°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.1/ 19.2°
Sáng/Tối
15.1/ 21.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.1/ 23.8°
Sáng/Tối
19.6/ 24.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 24.2°
Sáng/Tối
23.3/ 25.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 21.7°
Sáng/Tối
23.5/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.5/ 18.1°
Sáng/Tối
17.8/ 18.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.8/ 18.7°
Sáng/Tối
17.5/ 18.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.9/ 18.9°
Sáng/Tối
16.7/ 18.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:04
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 14.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:58
Thấp/Cao

14.1°/21.8°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.48 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0