Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:52 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:33
Mưa vừa
Quận Cầu Giấy
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

9.84 km

Gió

2.48 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết