Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:05 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:30
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mây cụm
Quận Cầu Giấy
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.99 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.11