Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:08 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
26.9/ 26.3°
Sáng/Tối
25.7/ 27.9°
Áp suất

997 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.2/ 30°
Sáng/Tối
25.1/ 32.8°
Áp suất

995 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 30.5°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

995 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.4/ 30.8°
Sáng/Tối
30.4/ 33°
Áp suất

997 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28.1°
Sáng/Tối
29.2/ 29.3°
Áp suất

998 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.7°
Sáng/Tối
28/ 26.3°
Áp suất

997 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 26.7°
Sáng/Tối
26.2/ 26.2°
Áp suất

998 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 26.3°
Sáng/Tối
27/ 27.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.9°
Sáng/Tối
26.5/ 27°
Áp suất

999 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 28.9°
Sáng/Tối
27.4/ 29.9°
Áp suất

997 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 25.9°
Sáng/Tối
26.3/ 25°
Áp suất

996 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 25.3°
Sáng/Tối
24.1/ 25.2°
Áp suất

999 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.4/ 25.1°
Sáng/Tối
24.6/ 26°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.1/ 30.5°
Sáng/Tối
26.6/ 32.5°
Áp suất

997 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:32
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.8/ 31.2°
Sáng/Tối
28.7/ 33.3°
Áp suất

995 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:32
Mây rải rác
Đã cập nhật 12 phút trước
Mưa vừa 26°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Thấp/Cao

25.3°/35.3°

Độ ẩm

97%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.16 km/giờ

Điểm ngưng

26.4 °C

Chỉ số UV

0