Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:59 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
24/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

8.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
18/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1024 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1024 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:20
Mây rải rác
Quận Cầu Giấy
Đã cập nhật 35 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:29
Thấp/Cao

19°/32°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0