Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:38 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
31.4/ 28.3°
Sáng/Tối
27.8/ 30.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Mưa vừa

16:00

30.8°C / 33.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
62%
0.71 km/giờ

19:00

29.6°C / 33.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
0.97 km/giờ

22:00

28.7°C / 32.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
1.52 km/giờ
Ngày/Đêm
32.2/ 27.7°
Sáng/Tối
26.1/ 29.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa vừa

01:00

27.5°C / 30.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
0.33 km/giờ

04:00

26.6°C / 27.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
1.87 km/giờ

07:00

27.1°C / 31.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.52 km/giờ

10:00

31°C / 38.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
68%
2.38 km/giờ

13:00

32.1°C / 38.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
67%
3.42 km/giờ

16:00

32.2°C / 39.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
69%
4.04 km/giờ

19:00

28.8°C / 33.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
3.09 km/giờ

22:00

27.3°C / 31°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
2.11 km/giờ
Ngày/Đêm
33.8/ 27.9°
Sáng/Tối
26.2/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa vừa

01:00

28°C / 27.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
1.55 km/giờ

04:00

25.5°C / 27.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
1.8 km/giờ

07:00

27.7°C / 31°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
1.51 km/giờ

10:00

31.1°C / 37°C
Mưa vừa Mưa vừa
67%
2.5 km/giờ

13:00

34°C / 40.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
2.65 km/giờ

16:00

30.1°C / 36.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
77%
2.38 km/giờ

19:00

28.1°C / 32.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
2.36 km/giờ

22:00

27.2°C / 31.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
85%
0.93 km/giờ
Ngày/Đêm
32.2/ 27.5°
Sáng/Tối
27.9/ 28.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa vừa

01:00

27.7°C / 30.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
1.46 km/giờ

04:00

26.3°C / 26.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
2.72 km/giờ

07:00

27.2°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.15 km/giờ

10:00

29.7°C / 36°C
Mưa vừa Mưa vừa
78%
3.69 km/giờ

13:00

32.6°C / 39.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
68%
3.28 km/giờ

16:00

31.7°C / 38.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
71%
2.08 km/giờ

19:00

28.7°C / 33.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
85%
2.75 km/giờ

22:00

27.5°C / 31.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
2.29 km/giờ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.7°
Sáng/Tối
26.9/ 27.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa vừa

01:00

27.8°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.62 km/giờ

04:00

26.8°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.51 km/giờ

07:00

26.4°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.06 km/giờ

10:00

29.7°C / 35.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
81%
2.58 km/giờ

13:00

29°C / 32.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
4.18 km/giờ

16:00

27.8°C / 31.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.69 km/giờ

19:00

27.9°C / 31.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.81 km/giờ

22:00

26.4°C / 27.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
0.99 km/giờ
Ngày/Đêm
32.1/ 27°
Sáng/Tối
26.9/ 28.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa vừa

01:00

25.8°C / 27.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.1 km/giờ

04:00

25.1°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.57 km/giờ

07:00

26°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.24 km/giờ

10:00

30.4°C / 36.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
3.04 km/giờ

13:00

32.6°C / 39.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
3.94 km/giờ
Đã cập nhật 22 phút trước
Mưa vừa 29.7°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 31.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Thấp/Cao

25.6°/33.6°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1 km/giờ

Điểm ngưng

21.4 °C

Chỉ số UV

8.92