Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:22 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
36.5/ 28.2°
Sáng/Tối
26.8/ 30.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 27.7°
Sáng/Tối
27.4/ 29.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 25.9°
Sáng/Tối
27.8/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.5/ 27.7°
Sáng/Tối
25.7/ 29.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 28.5°
Sáng/Tối
27.1/ 32.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
39.8/ 30.1°
Sáng/Tối
28.4/ 33.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.3/ 31.6°
Sáng/Tối
30.7/ 34.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
41/ 32.2°
Sáng/Tối
30.6/ 35.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
40.1/ 32.2°
Sáng/Tối
30.7/ 34.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
40.4/ 31.4°
Sáng/Tối
31.9/ 34.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38.9/ 29.8°
Sáng/Tối
30.9/ 32.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.6/ 29.1°
Sáng/Tối
29/ 31.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.5/ 27.8°
Sáng/Tối
28.4/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.3/ 26.4°
Sáng/Tối
28/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.7°
Sáng/Tối
27.1/ 29.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 26.6°
Sáng/Tối
27.6/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 26.1°
Sáng/Tối
26.9/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.9°
Sáng/Tối
26.2/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 24.7°
Sáng/Tối
23.7/ 25.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.8°
Sáng/Tối
25.3/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 28.7°
Sáng/Tối
27.1/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 28.7°
Sáng/Tối
28.8/ 32.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38/ 26.1°
Sáng/Tối
29.7/ 32.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.2/ 21.3°
Sáng/Tối
23.5/ 22.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.3/ 21.6°
Sáng/Tối
21.7/ 22.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 23.7°
Sáng/Tối
21.6/ 25.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.1°
Sáng/Tối
25.8/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 26.7°
Sáng/Tối
26.7/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 26.5°
Sáng/Tối
26.8/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26.8°
Sáng/Tối
26.9/ 28.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Thấp/Cao

23.1°/36.3°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.57 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0