Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:08 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
32.6/ 27.1°
Sáng/Tối
25.8/ 32.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.3°
Sáng/Tối
25.2/ 31.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 26.4°
Sáng/Tối
26.5/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 29.8°
Sáng/Tối
26.4/ 36°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 30.7°
Sáng/Tối
28.4/ 38.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 27.5°
Sáng/Tối
28.4/ 28.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 27.5°
Sáng/Tối
26.5/ 33.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 27.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Thấp/Cao

25.6°/34.3°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.38 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0