Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:49 | 29/05/2024
Thấp/Cao
29/ 28.5°
Tầm nhìn
9.35 km
Áp suất

1000 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.6/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.1/ 30.6°
Tầm nhìn
5.9 km
Áp suất

1002 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
32.6/ 32.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
30.5/ 30.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
24.9/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 35.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 43°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Thấp/Cao

23.9°/35.9°

Độ ẩm

55%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.42 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

7.76