Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:19 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
26.4/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.9°
Sáng/Tối
26.4/ 30.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 24.3°
Sáng/Tối
24.2/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 27.2°
Sáng/Tối
23/ 34.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 26.3°
Sáng/Tối
25.4/ 33.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 28.2°
Sáng/Tối
26.1/ 39.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.3/ 28.4°
Sáng/Tối
26.1/ 38.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.6/ 27.7°
Sáng/Tối
26.1/ 38°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 28.3°
Sáng/Tối
27.3/ 37.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.4°
Sáng/Tối
27.4/ 35.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 24.3°
Sáng/Tối
26.4/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25.7°
Sáng/Tối
23.5/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 26.8°
Sáng/Tối
25.9/ 32.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.9°
Sáng/Tối
25.6/ 33.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.6°
Sáng/Tối
26.8/ 35.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:23
Mưa vừa
Đã cập nhật 3 phút trước
Mưa vừa 24.9°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Thấp/Cao

24.8°/32.9°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.39 km/giờ

Điểm ngưng

22.6 °C

Chỉ số UV

0.12