Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:30 | 29/05/2024
Ngày/Đêm
33.8/ 28.5°
Sáng/Tối
27.3/ 30.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 27.6°
Sáng/Tối
28.6/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 25.9°
Sáng/Tối
27.3/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 25°
Sáng/Tối
24.7/ 26.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 27.7°
Sáng/Tối
27.3/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.7°
Sáng/Tối
27.3/ 29.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.8°
Sáng/Tối
29/ 29.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26°
Sáng/Tối
27.1/ 27.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 25°
Sáng/Tối
25.4/ 24.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.5/ 25.1°
Sáng/Tối
24.1/ 25.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.7°
Sáng/Tối
25.3/ 27.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 25.3°
Sáng/Tối
26.4/ 26.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 25.4°
Sáng/Tối
26.2/ 27.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.1°
Sáng/Tối
27.5/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 26°
Sáng/Tối
27.5/ 28.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.5°
Sáng/Tối
28.7/ 30.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 28.1°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 28.2°
Sáng/Tối
28.5/ 30.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 28.4°
Sáng/Tối
28.4/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.5°
Sáng/Tối
29.5/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 28.7°
Sáng/Tối
29.8/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 28.6°
Sáng/Tối
28.3/ 31.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 28.9°
Sáng/Tối
29.4/ 31.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 29.8°
Sáng/Tối
29.3/ 31.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 28.5°
Sáng/Tối
29.1/ 30.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 28.4°
Sáng/Tối
28.5/ 30.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 27.3°
Sáng/Tối
28.6/ 29.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 27.6°
Sáng/Tối
28.6/ 29.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 28.7°
Sáng/Tối
28.7/ 30.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 30.5°
Sáng/Tối
29.5/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 35.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 42.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Thấp/Cao

23.3°/35.6°

Độ ẩm

55%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.42 km/giờ

Điểm ngưng

25.7 °C

Chỉ số UV

7.76