Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:09 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
33.1/ 28.3°
Sáng/Tối
29.3/ 36.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.2/ 30°
Sáng/Tối
28.4/ 38°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 29.2°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 28.9°
Sáng/Tối
28.5/ 34.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 29°
Sáng/Tối
27.7/ 33.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 31.6°
Sáng/Tối
27.4/ 33.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 28.9°
Sáng/Tối
28.2/ 31.2°
Áp suất

998 mb

Gió

7.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 26.3°
Sáng/Tối
27/ 26.8°
Áp suất

984 mb

Gió

16.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.5/ 26.2°
Sáng/Tối
26.3/ 29.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 27.7°
Sáng/Tối
25.3/ 31.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 32°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 38.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Thấp/Cao

28.1°/39°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.41 km/giờ

Điểm ngưng

26.1 °C

Chỉ số UV

2.56