Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:12 | 14/04/2024
Ngày/Đêm
30.5/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 25.1°
Sáng/Tối
24.6/ 30.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 25.8°
Sáng/Tối
24.1/ 29.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 26.5°
Sáng/Tối
24.1/ 34.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.5/ 26.7°
Sáng/Tối
26.6/ 34.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.2°
Sáng/Tối
25.5/ 36.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 27.2°
Sáng/Tối
25.5/ 38.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mây rải rác
Đã cập nhật 21 phút trước
Mưa nhẹ 27.5°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 29.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Thấp/Cao

25°/35.6°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.24 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0