Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:53 | 14/04/2024
Thấp/Cao
25.1/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.7/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.4/ 29.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
35.2/ 35.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
31.6/ 31.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.9/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.7/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 27.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Thấp/Cao

24.2°/35.3°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.24 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0